Điểm đến

Chùa Minh Thành (Chùa thầy Năm)
Núi Lửa Chư Đăng Ya
Biển Hồ Pleiku (Hồ T'Nưng)
Hàng thông trăm tuổi
Đập Tân Sơn